четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Песни за Въведение Богородично


ПРИ МАМА
Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!
Те за нас се много трудят,
те за нас от сън се будят.
Щом очи от сън отворим,
със кого ще заговорим?
С наилта мама кротка, мила,
със зората подранила.
 

Български празници и традиции Copyright © Още Scrapbooking Software | За реклама