петък, 4 септември 2009 г.

Вяра, Надежда и Любов - празникът на София


Света София, Вяра, Надежда и Любов е празникът на София -столицата на България. София е един от най-старите градове в България и Европа. Основан е от тракийското племе серди през VIII-VII в. пр. н.е. В началото на I в. е завладян от Рим и е наречен Сердика. По времето на император Марк Улпий (98-117 г.) се нарича Улпия Сердика и добива правото на градско управление. От раннохристиянско време са черквите „Свети Георги" и „Света София". През 809 г. градът е превзет от хан Крум и е включен в българската държава. Оттогава е и славянското име на столицата Средец. През XII-XIV в. Средец е занаятчийски и търговски център. Основната стопанска дейност е свързана със скотовъдство и земеделие. В 1382 г. след тримесечна обсада София пада под турска власт и става седалище на румелийското бейлербейство, там се настаняват турската администрация и войската. През XVI в. София е засегната от насилствено помохаме-данчване.

Църквите „Св. Георги" и „Св. София" са превърнати в джамии. През XVI-XVIII век София запазва значението си на важен занаятчийски и търговски център. Развиват се железарство, ковачество, златарство, абаджийство, ножарство, кожухарство, терзийство, обущарство, дюлгерство, грънчарство. През XVIII век има над 20 български еснафски организации. След Кримската война (1853-56 г.) градът постепенно загубва важното си административно значение - преживява кризи, епидемии, земетресения, пожари.
 

Български празници и традиции Copyright © Още Scrapbooking Software | За реклама