събота, 31 октомври 2009 г.

Кой честваме на деня на народните будители - 1 ноември


През 1945 година Денят на будителите е отменен, като мотивът е, че той е дублиран с Деня на славянската писменост. С промените, които настъпиха на 10.XI.1989 г., празникът отново бе възстановен и честван на 1 октомври 1993 година. По това време група историци издават енциклопедия, наречена „Българ ската възрожденска интелигенция", в която са вписани:
4888 учители 3623 низши духовници 187 ху дожници и иконописци 145 чиновници 5 ле кари 123 писатели 87 едри търговци 78 висши духовници 5 едри земевладелци.

Светите братя Кирил и Методий
Свети Климент Охридски
Черноризец Храбър
Свети Иван Рилски
Презвитер Козма
Патриарх Евтимий
Софроний Врачански
Братя Миладинови
Васил Априлов
Д-р Петър Берон
Иван Богоров
Георги Раковски
Петко Славейков
Любен Каравелов
Иван Вазов
Алеко Константинов
Пенчо Славейков
Екзарх Йосиф
Стоян Михайлов
Асен Златаров
Петър Дънов

Това са имена на бележити личности, с които всеки просве тен народ би могъл да се слави и гордее. Не трябва да има бъл гарин, който да не знае и помни:

Нова България би била немислима без духовния подвиг, без саможертвата на тези будители на българската съвест. Но днес имаме нужда да включим самочувствието и гордостта от успехи те на редица наши съвременни будители и да ги прибавим към дългите списъци на будителите в България.

Часовете по история в средните класове могат да станат из вор на нови и нови будители, включвайки темата „Родове на вид ни българи" и „Моят собствен род по бащина и майчина линия". Ще се увеличи армията на българските родоизследователи.
Нека отдадем нужното на историческото, културното ни на следство и на всички заслужили българи, способствали за изди гане на българската духовност и на самата ни нация.

Ще завърша с думите на Васил Друмев:
„Един народ, който има съзнание, култура, писменост,
наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!"

 

Български празници и традиции Copyright © Още Scrapbooking Software | За реклама